Choroba refluksowa przełyku, czyli 44 punkty, które mają za zadanie pomóc Ci uporać się ze zgagą. Zgaga stop.

Panie doktorze piecze mnie za mostkiem i jedzenie się cofa!
Co to może być?

Pacjent

Jedną z najczęstszych dolegliwości ze strony układu pokarmowego jest refluks (GERD – gastroesophageal reflux disease). Po zapoznaniu się z treścią posta będziesz wiedzieć co to jest refluks, jak się objawia, jak można go leczyć, jakie może dawać powikłania.

Przekażę Ci ponadto wiele innych, cennych informacji związanych z tematem.

Co to jest refluks?

1. Choroba refluksowa przełyku to obecność typowych objawów podmiotowych (subiektywnych objawów zgłaszanych lekarzowi przez Pacjenta) lub uszkodzenia śluzówki przełyku spowodowanych patologicznym (nieprawidłowym) zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku. Czyli mówiąc prościej: są to objawy związane z cofaniem się treści pokarmowej z żołądka do przełyku.

Jak często występuje, co go powoduje?

2. Nie ma dokładnych badań epidemiologicznych oceniających rozpowszechnienie GERD w Polsce. Wiemy natomiast, że w populacji rozwiniętych krajów zachodnich 25% osób dorosłych miewa typowe objawy co najmniej raz w miesiącu, 12% co najmniej raz w tygodniu, a 5% codziennie.

3. Badania ankietowe wykazały, że u 34% osób zgłaszających się z różnych przyczyn do poradni lekarza rodzinnego są podstawy do rozpoznania lub leczenia GERD niezależnie od pierwotnego celu wizyty.

4. Częstość występowania refluksu zwiększa się wraz z wiekiem. Osoby starsze chorują częściej.

5. Najczęstsze przyczyny powodujące refluks to: zaburzenia czynności dolnego zwieracza przełyku (na rysunku przedstawiony jako połączenie żołądkowo-przełykowe), zaburzenia opróżniania żołądka, otyłość, ciąża.

6. Refluks może występować w przebiegu niektórych chorób obejmujących cały organizm takich jak: cukrzyca czy polineuropatia alkoholowa.

7. Dolegliwości mogą powodować przyjmowane przez chorego leki obniżające ciśnienie dolnego zwieracza przełyku: np. doustne środki antykoncepcyjne, B2-mimetyki, azotany. Jeśli przyjmujesz leki i odczuwasz dolegliwości związane z refluksem porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem!

8. Rozwojowi GERD sprzyja przepuklina rozworu przełykowego.

9. W ponad połowie przypadków dodatkowym czynnikiem uszkadzającym błonę śluzową mogą być kwasy żółciowe, których obecność jest następstwem wcześniejszego refluksu treści dwunastnicy do żołądka.

Objawy związane z występowaniem GERD dzielimy na typowe (przełykowe) i nietypowe (pozaprzełykowe). Objawy alarmujące.

10. Objawy typowe: zgaga (uczucie pieczenia, palenia za mostkiem), puste odbijania oraz cofanie się treści żołądkowej do przełyku. Dolegliwości nasilają się w pozycji leżącej na wznak, przy pochylaniu się i podczas parcia, zwłaszcza po obfitym lub tłustym posiłku.

11. Objawy nietypowe mogą występować bez objawów typowych. Są to: chrypka, szczególnie poranna (spowodowana drażnieniem strun głosowych przez zarzucaną treść żołądkową), suchy kaszel lub świszczący oddech – objawy jak w astmie, ból w klatce piersiowej – najczęstsza (50%) przyczyna niesercowego bólu zamostkowego.

12. GERD może przebiegać bezobjawowo. Wówczas chorobę stwierdza się przypadkowo podczas endoskopii.

13. Bezwzględnym wskazaniem do wykonania gastroskopii są objawy alarmujące: zaburzenia połykania(dysfagia), bolesne przełykanie(odynofagia) chudnięcie, wymioty, krwawienie, niedokrwistość. Objawy te mogą wskazywać na obecność pozapalnego zwężenia lub nowotworu w przełyku.

14. GERD zwykle jest chorobą przewlekłą przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji. Nieleczony może prowadzić do poważnych powikłań. W każdym przypadku powoduje znaczne pogorszenie jakości życia chorych.

Jakie się wykrywa GERD?

15. W typowych przypadkach GERD można rozpoznać jedynie na podstawie obrazu klinicznego przez analizę charakteru, czasu trwania i nasilenia objawów.

16. Umiarkowanie nasilone objawy, które występują od niedawna, upoważniają do rozpoczęcia leczenia bez konieczności wykonywania dodatkowych badań. Potwierdzeniem rozpoznania jest szybkie ustąpienie podczas leczenia.

17. RTG (prześwietlenie) po podaniu kontrastu – ma ograniczoną przydatność.

18. Endoskopia z pobraniem wycinka ze śluzówki przełyku jest „najlepszym” badaniem do rozpoznania refluksu.

19. 24 godzinne monitorowanie pH w przełyku – jest dobrym badaniem do oceny rzeczywistego nasilenia refluksu.

20. Refluks dwunastniczo-żolądkowo-przelykowy może być wykrywany za pomocą metody spektrofotometrycznej poprzez potwierdzenie obecności bilirubiny w przelyku – BIlitec 2000

Jak leczyć GERD?

Leczenie niefarmakologiczne

21. Lecznie GERD zwykle rozpoczyna się od zaleceń dotyczących modyfikacji stylu życia.

22. Przyjmuj posiłki najpóźniej 2 – 3 h przed snem

23. Unieś wezgłowia łóżka. Możesz podłożyć cegły lub drewniane bloki pod nogi łóżka.

24. Anatomiczna bariera antyrefluksowa działa znacznie lepiej podczas snu na lewym boku.

25. Przestań palić papierosy.

26. Odpowiednia dieta: spróbuj sam zidentyfikować te składniki pokarmowe, które wpływają na nasilenie objawów. Najczęściej są to: tłuszcze, owoce cytrusowe, kawa(także bezkofeinowa) czekolada i alkohol.

27. Zmniejszenie masy ciała u osób otyłych – głównym niekorzystnym czynnikiem w GERD jest nadwaga, zwłaszcza gdy BMI przekracza 25 kg/m2

28. Unikaj leków mogących zmniejszać ciśnienie w obrębie dolnego zwieracza przełyku: metyloksantyn, azotanów, blokerów kanału wapniowego, B2-mimetyków

Leczenie farmakologiczne

29. Powszechnie akceptowana strategia postępowania w GERD zakłada rozpoczęcie leczenia od najskuteczniejszej grupy leków, którymi są inhibitory pompy protonowej (IPP) – leki hamujące wydzielanie kwasu solnego. U większości chorych powodują one szybkie ustąpienie objawów klinicznych niezależnie od stopnia zapalenia przełyku i powrót parametrów jakości życia do wartości prawidłowych.

30. Wstępne leczenie powinno trwać 4 – 8 tygodni. IPP powinny być stosowane raz na dobę 30 – 45 minut przed śniadaniem, ponieważ wtedy najlepiej hamują aktywność pomp protonowych stymulowanych posiłkami. Dawki standardowe: 20 mg omeprazolu lub 30mg lanzoprazolu lub 40 mg pantoprazolu.

31. Po zakończeniu wstępnego 4 – 8 tygodniowego leczenia choroby refluksowej za pomocą IPP tylko u nielicznych chorych uzyskuje się trwałą remisję objawów.

32. W ciągu kolejnych 6-12 miesięcy od odstawienia leków dochodzi do nawrotu aż w 80% przypadków. Dlatego większość chorych wymaga leczenia przewlekłego, które polega na indywidualnym dobraniu najmniejszej skutecznej dawki IPP utrzymującej remisję objawów i niedopuszczającej do nawrotu choroby.

33. Ostatnio wykazano, że refluks żółciowy może być przyczyną utrzymywania się objawów klinicznych choroby mimo leczenia IPP.

34. Umiarkowaną poprawę może spowodować sukralfat stosowany w zawiesinie lub leki neutralizujące zawierające wodorotlenek glinu.

35. Przewlekle leczenie antagonistami receptora H2 np. Ranigast jest skuteczniejsze niż placebo, ale zastosowanie tej grupy leków jest ograniczone z powodu szybkiego rozwoju zjawiska tolerancji.

36. Ciąża jest sytuacją szczególną. U kobiet ciężarnych leczeniem z wyboru w GERD jest leczenie niefarmakologiczne – modyfikacja stylu życia i odpowiednia dieta.

Leczenie operacyjne

36. W sytuacji gdy leczenie zachowawcze nie przynosi trwałej poprawy pomimo stosowania leków w maksymalnych dawkach, rozważa się leczenie operacyjne, zwłaszcza u osób młodych. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest wytworzenie wokół dalszego odcinka przełyku „kołnierza” ze sklepienia żołądka (fundoplikacja).

37. Chorzy skutecznie leczeni IPP nie powinni być kandydatami do fundoplikacji. Z powodu ryzyka powikłań mają oni więcej do stracenia niż do zyskania, tym bardziej że zabieg antyrefluksowy nie zmniejsza ryzyka rozwoju raka przełyku.

Czy po wyleczeniu zapalenia przełyku należy wykonać kontrolną gastroskopię?

38. Rutynowe powtarzanie badania endoskopowego po wyleczeniu zapalenia przelyku nie jest uzasadnione. Wykazano, że ryzyko progresji zapalenia w ciągu 20 lat obserwacji jest niewielkie, a skuteczność IPP w gojeniu zmian nadżerkowych w przełyku sięga 90%.

39. Tylko u mniej niż 5% chorych zgłaszających się do lekarzy rodzinnych z powodu GERD stwierdza się zapalenie przełyku takiego stopnia, że wiąże się z istotnym ryzykiem powikłań miejscowych. Nadzór endoskopowy po leczeniu może być zatem uzasadniony u osób z rozległym zapaleniem lub owrzodzeniem u których leczenie za pomocą IPP charakteryzuje się większym odsetkiem niepowodzeń.

Powikłania GERD

40. Przełyk Baretta – pojawia się nieprawidłowy nabłonek w dolnym odcinku przełyku, nie powoduje objawów podmiotowych można go rozpoznać tylko w endoskopii z pobraniem wycinka. Przełyk Baretta jest stanem przedrakowym. Innymi powikłaniami są: zwężenie przełyku, krwawienie, rak gruczołowy.

Jak można zapobiegać GERD?

41. Korzystne jest zaprzestanie palenia tytoniu, odpowiednia dieta, w tym ograniczenie spożycia kawy oraz normalizacja masy ciała.

Na zakończenie…

42. W większości przypadków rozpoznanie choroby nie wymaga specjalistycznych testów diagnostycznych, a leczenie jest proste i długotrwale, podobnie jak leczenie np. nadciśnienia tętniczego.

43. Utrzymujące się przez wiele lat objawy GERD szczególnie u osób po 45 r.ż. oraz objawy wskazujące na ryzyko powikłań w przełyku powinny być wskazaniem do wykonania gastroskopii w wyspecjalizowanych pracowniach endoskopowych.

44. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że przewlekle leczenie IPP jest bezpieczne, nawet jeśli jest prowadzone z użyciem dawek ponadstandardowych. Najdłuższy okres obserwacji w czasie stałego stosowania IPP wynosi 11 lat i nie potwierdza istotnego zagrożenia działaniami niepożądanymi tej grupy leków.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Ci temat choroby refluksowej. Jeśli czegoś nie rozumiesz, masz jakiekolwiek pytania lub zwyczajnie chcesz wyrazić swoją opinię – zapraszam do komentowania posta.

Pozdrawiam zdrowo!
lek. Konrad Kokurewicz

UWAGA!!! Z moją aktualną wiedzą dotyczącą choroby refluksowej przełyku możesz zapoznać się w najnowszym artykule – kliknij tutaj.

 • Ryszard

  Witam !
  To chyba najlepsze wyjaśnienie moich dolegliwości jakie znalazłem w internecie. Nie znalazłem tu ukrytej reklamy specyfików.
  Mam problem chyba z refluksem na który lekarz daje mi probiotyki zamiast leczenia.Dokucza mi ciągłe drapanie w gardle zwłaszcza nocą.Próbowałem ominąć lekarza pierwszego kontaktu i udałem się do 2 laryngologów z prywatnych przychodni. Sugerowali refluks nie widząc innej przyczyny.Zrobiłem wymaz z gardła który wykazał nadmierną ilość drożdży z rodziny ambiensis ?(jeśli dobrze to napisałem)Leczenie antybiotykami nie przyniosło mi ulgi. Nadal pokasłuje i odchrząkam czując podrażnienie w gardle. Nie pomaga też samowolne przyjmowanie omeprazolu czy lanzoprazolu. Męczące mnie kiedyś zgagi po słodkim nie występują i nie czuję specjalnie jakiegoś cofania jedzenia z żołądka.
  Może to skutki przyjmowania przez 2 miesiące leku na obniżenie cisnienia?.(tritace).Przestałem go dawno łykać mimo to nadzieja na spokojny sen nie wraca.
  Wyżaliłem się trochę.
  Pozdrawiam.

 • Ania

  Witam Panie Doktorze,

  Prosze o informacje, kto w Polsce wykonuje operacyjne leczenie refluksu? Z kim nawiazac kontakt, aby przejsc stosowne badania przed zebiegiem? Stan pacjenta jest zly, leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne, pomimo prowadzenia zdrowego trybu zycia i unikania wszystkiego tego, co jest niewskazane w chorobie refluksowej. Pacjent wymiotuje po prawie kazdym posilku, to powoduje utrate checi do zycia. Bardzo serdecznie Pana prosze o wskazowki.

  Serdecznie pozdrawiam,

  Anka.

 • @Ryszard
  Witam serdecznie na naszym blogu! Drożdżaki powinny być eradykowane lekami przeciwdrożdżakowymi np. Nystatyną – mam nadzieję, że tak było.

  Po Tritace mogą występować opisane przez Pana objawy. Jeśli na chwilę obecną odstawił Pan ten lek a dolegliwości mimo to się utrzymują to przyczyna ich jest inna. Mam nadzieję, że po odstawieniu Tritace skonsultował się Pan z lekarzem i ten włączył Panu coś w zamian na obniżanie ciśnienia?

  Leczenie IPP u osób z nawracającym refluksem zwykle jest długotrwałe – niektórzy stosują te preparaty całymi miesiącami.

  Proponuję udać się do lekarza rodzinnego i opowiedzieć szczegółowo o swoich dolegliwościach. Jeśli nie będzie Pan odczuwał satysfakcji – proszę poprosić o skierowania do gastroenterologa.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

  @Ania

  Witam serdecznie na naszym blogu! Proponuje zgłosić się do lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie do chirurga i udzielenie informacji gdzie najbliżej Pani miejsca zamieszkania można rozwiązać problem.

  Docelowo – jeśli chirurg zakwalifikuje trzeba będzie udać się na oddział chirurgii przewodu pokarmowego. We Wrocławiu tego typu zabiegi wykonują m.in. w Szpitalu Klinicznym AM na ulicy Poniatowskiego.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Magda

  Witam serdecznie,

  genialny opis, za który bardzo dziękuję! wiele moich wątpliwości zniknęło. leczę się już 6 lat i dopiero teraz uzyskałam satysfakcjonującą odpowiedź na liczne pytania.

  pozdrawiam ciepło i baaaaaaardzo dziękuję:)

 • @Magda

  Witam serdecznie na naszym blogu! Dziękuję za miłe słowa.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Maciej

  Witam.
  Dziękuję za obszerne poruszenie tematu z którym w praktyce mam do czynienia od wielu lat.
  Już jako nastolatek cierpiałem na objawy takie jak bardzo częsta zgaga, cofanie treści żołądkowej i pieczenie przełyku. Przez bardzo długi czas „leczyłem się” jedynym znanym mi wtedy lekiem – Rennie, który stał się moim chlebem powszednim bez którego bałem się gdziekolwiek ruszyć. W tzw. międzyczasie lat przybyło- do ciężkostrawnych potraw doszły papieroski, kawa, piwko… i niestety dolegliwości po zażyciu tych „przyjemności” nasilały się i powracały bardzo często do tego stopnia że 1 opakowanie Rennie(48tab) wystarczało mi na około 10-14 dni.
  W wieku 21 lat trafiłem do szpitala z objawami żółtaczki- okazało się na szczęście że to nic groźnego (Zespół Gilberta) ale korzystając z okazji poprosiłem o zrobienie gastroskopii opisując uprzednio swoje objawy o których pisałem wcześniej. Badanie wykazało m.in. z tego co pamiętam nadżerkę przełyku i jeziorko żółciowe. Opuszczając szpital dostałem receptę na 1 op. Helicidu 20 i zapewnienie że po 1 miesięcznej kuracji dolegliwości znikną. Jakiż to był piękny miesiąc 🙂 człowiek zapomniał już jakie to piękne uczucie móc zjeść sobie talerz frytek, wypić kubek porannej kawy i zapalić papierosa bez strachu że chwilę po tym nastąpi agonia i nerwowe rozgryzanie tabletek.
  Jednak wszystko co dobre szybko się kończy jak mówi przysłowie i po miesiącu Helicid się skończył a po jakiś 3 dniach po skończeniu przyjmowania leku wszystko zaczęło się na nowo… :/ Nie będę tu już opisywał jak wielkie było moje rozczarowanie, Rennie znowu wróciło do moich łask, eksperymentowałem też z różnymi innymi specyfikami z miernym (czyt.krótkotrwałym) rezultatem.
  Jakiś czas później już mocno zdeterminowany przy okazji wizyty u internisty ponownie opisałem problem i po raz kolejny przepisano mi helicid 20 tym razem już 3op. i dowiedziałem się że najprawdopodobniej będę musiał zażywać go stale.
  Dzisiaj mam 28 lat, helicid zażywam bez przerwy od jakiś 3-4 lat i bardzo mi z tym dobrze 😉 Jeśli udało się Panu przebrnąć przez ten przydługi opis to byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedzi na kilka moich pytań.
  1.Czy faktycznie przyjmowanie IPP przez bardzo długi okres czasu nie wpływa w żaden negatywny sposób na organizm?
  2.Czy lek przy długim stosowaniu w tej samej dawce będzie tak samo skuteczny po pięciu, dziesięciu czy 20 latach stosowania czy raczej w pewnym momencie trzeba zwiększyć jego dawkę?
  3.Czy powinienem zgłosić się do specjalisty (ponowna gastroskopia?) czy w przypadku jeśli stosowanie leku daje pożądany skutek to po prostu „trzymać się” tego dalej?
  Dziękuję jeszcze raz i gratuluję udanego bloga.
  Pozdrawiam
  Maciej

 • @Maciej
  Witam serdecznie na naszym blogu! Dziękuję za miłe słowa.
  Poniżej odpowiedzi na Twoje pytania:

  Ad1 Stosowanie IPP jest bezpieczne. Można jest stosować dzień w dzień przez bardzo długi okres czasu. Poniżej cytat z artykułu w Medycynie Praktycznej: „badania autorów holenderskich udowodniły, że nawet bardzo długie leczenie podtrzymujące ChRP (do 11 lat) jednym z IPP – omeprazolem (w średniej dawce 28 mg/d) jest bezpieczne dla chorych”

  Ad2 W wyjątkowych sytuacjach zwiększa się dawkę. W większości przypadków po długim okresie stosowania lekarz powinien zaproponować Ci zmniejszenie dawki do dawki podtrzymującej np. do 10 mg omeprazolu. Jeśli 10 mg okaże się niewystarczające, śmiało można wrócić do 20mg.

  Ad3 Jeśli nie pojawiają się nowe objawy, nie trzeba robić gastroskopii. Jeśli ktoś w Twojej rodzinie miał poważne problemy z przełykiem i żołądkiem(mam na myśli nowotwory), to raz na kilka lat dla świętego spokoju można zrobić gastroskopię.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Magda

  Mam obecnie 17 lat, mimo tak młodego wieku mam problemy z żołądkiem.
  Lekarz rodzinny stwierdził że są to refluksy, dostałam Gasec.
  Czy mimo to powinnam robić gastroskopię?
  Czy picie siemienia lnianego może pomóc?

 • Otek

  witam. od kilku dni pobolewa mnie przed posilkami nadbrzusze, gdy cos zjem bol ustepujei wraca po kilku godzinach, bylem z tym u lekarza i dostalem polprazol, biore go pierwszy dzien, i czy to jest refluks przelyku?? dodaje ze mam 17 lat i czasem mam takie bole w klatce piersiowej

 • @Magda
  Witam serdecznie na naszym blogu! Jeśli po Gasecu nie odczuwasz dolegliwości to z gastroskopią bym się wstrzymał. Picie siemienia lnianego może trochę pomóc. Trzeba pić dużo(kilka razy dziennie) i regularnie.

  @Otek
  Witam serdecznie na naszym blogu! Jeśli ból ustępuję po posiłku to warto wziąć pod uwagę chorobę wrzodową. Na podstawie tego co napisałeś nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, czy jest to refluks czy nie.
  W przebiegu choroby refluksowej przełyku mogą występować bóle w klatce piersiowej.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Otek

  czasem pokluwa mnie w mostku, w ostatnich dwoch dniach bole ustepuja, czasami mam uczucie jakby mnie mdlilo i to chyba tyle z tych moich objawow

 • Artur

  witam bardzo serdecznie.Chcialbym sie dowiedziec co mam robic ze swoja choroba.Od 5ciu lat cierpie na chorobe refluksowa zoladka stwierdzona po badaniu endoskopowym.od tamtej pory biore leki na zmniejszenie kwasow o nazwie LANTREA a byly tez inne.faktem jest ze pomagaja ale interesuje mnie jak dlugo musze te leki brac wydaje mi sie ze to jest juz zdlugo

 • Halina Danigier

  Halina
  Witam bardzo serdecznie. Moje problemy zaczely sie w maju w tym roku, na poczatku byl to sredni kaszel i bardzo duze ilosci sliny polaczonej z flegma. Do tego doszly po jakims czasie bole gardla oraz bardzo czesto mam problemy z glosem. Bole gardla sa spowodowane drapaniem w srodku po takim bolu nastepuja bardzo silne ataki kaszlu, oraz wydzielanie flegmy ze slina. Po skonsultowaniu z lekarzem rodzinnym, doktor stwierdzil ze to moze byc (asid reflux) czyli choroba refluksowa. Otrzymalam lekarstwo o nazwie Nexium 40 mg. Na poczatku bralam 1 raz dziennie a teraz juz 2 razy dziennie, nie jestem do konca przekonana ze to jest wlasnie ta choroba. Nie mialam pojecia co to za choroba . Po poszukiwaniach informacji na temat tej mojej choroby znalazlam pana artykol na wikipedi ( za ktory jestem bardzo wdzieczna) odpowiedzial pan na wiele moich pytan. Teraz stoje przed pytaniem co mam dalej robic, czy powinnam udac sie na jakies inne badania?

 • Łukasz

  Witam!

  Od ponad roku cierpię na refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy. Po pierwszej wizycie u gastrologa zacząłem zażywać Controloc, początkowo 40mg, potem mniejsze dawki. Dolegliwości ustąpiły, jednak po odstawieniu leku pojawiły się na nawroty. Controloc brałem kolejne 5 miesięcy. W wakacje miałem zrobioną gastroskopię. Stwierdzono niewielkie przekrwienia i ślady żółci w żołądku. Stwierdzono też bakterię h pyroli. Pobrano także wycinki z fałdów Kerkringa(nie jestem pewien nazwy), na których wykryto nieznaczne zwiększenie ilości limfocytów. Bakterie zostały wytrute antybiotykami. Po tej nieprzyjemnej kuracji nie nastąpiła poprawa. Po kolejnej wizycie lekarz stwierdził, że są to ogólne zaburzenia motoryki układu pokarmowego. Dowiedziałem się też, że nie do końca wiadomo, kiedy uda się to wyleczyć. Teraz zażywam Losec. Dodam jeszcze, że mam teraz 16 lat.

  Teraz kilka pytań:
  1. Czy jest Pan w stanie powiedzieć mi, kiedy moje dolegliwości mogą ustąpić?
  2. Jakie ew. konsekwencje brania leków mogą mi grozić w przyszłości?
  3. Czy niewielkie nacieki limfocytów mogą zwiastować inne dolegliwości w przyszłości?

  Pozdrawiam i czekam na wyczerpującą odpowiedź;)

 • @Otek
  Cieszę się, że już trochę lepiej. Jeśli nie przechodzi – warto skonsultować się ponownie z lekarzem rodzinnym.

  @Artur
  Witam serdecznie na naszym blogu! Rozwiązania są dwa: zmodyfikować na tyle swój styl życia i dietę, by nie było dolegliwości albo brać leki. Preparat Lantrea można przyjmować przez wiele lat. Jego stosowanie jest bezpieczne. Zobacz jeszcze komentarz i link do zapytania @Macieja

  @Halina Danigier
  Witam serdecznie na naszym blogu! Dziękuję za miłe słowa. Jeśli nie odczuwa Pani znacznej poprawy po preparacie Nexium to najprawdopodobniej refluks żołądkowo-przełykowy nie jest przyczyną Pani dolegliwości. Proponuję udać się do lekarza rodzinnego i poprosić go o dokładne zebranie wywiadu i zbadanie – wspólnie rozpatrzeć inne możliwe przyczyny – mam na myśli np. kaszel polekowy albo kaszel w przebiegu infekcji układu oddechowego patogenami atypowymi np. Chlamydia, Mycoplasma? Czy jest Pani na coś uczulona? Czy na coś wcześniej Pani chorowała?

  @Łukasz
  Witam serdecznie na naszym blogu! Na początek sprostuję, że chodzi o fałdy Kerckringa – fałdy okrężne wpuklające się do światła jelita, utworzone przez błonę śluzową, przebiegające poprzecznie do osi długiej jelita.

  Tak jak lufa od karabinu jest w środku gwintowana – podobnie jelito jest gwintowane fałdami Kerckringa – usprawnia to pasaż pokarmu.

  To, że jest tam trochę więcej limfocytów świadczy o tym, że w obrębie przewodu pokarmowego jest niewielki stan zapalny – najprawdopodobniej związany z obecnością Helicobacter pylori, ponadto może tak być po antybiotykach).

  Zbytnio tym nie powinieneś się przejmować. Czy nacieki mogą zwiastować inne dolegliwości w przyszłości? Nie wiem.

  Nie wiem także, kiedy ustąpią Twoje dolegliwości. Mam nadzieję, że jak najszybciej!

  Leki stosowane w leczeniu są lekami bezpiecznymi – można brać je bardzo długo. Póki co nie ma dowodów by ich przyjmowanie związane było z niekorzystnymi odległymi następstwami.

  Jeśli nie chcesz brać leków zainteresuj się solidnie tematem: co wolno, a czego nie wolno jeść w chorobie refluksowej przełyku.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Halina D

  Dziekuje za odpowiedz na moj list. Miedzy czasie zostalam skierowana na przeswietlenie pluc oraz zostalam skierowana do alergologa. Pluca sa normalne a alergii ani astmy nie mam. W tej chwili czekam na wizyte do laryngologa. Kaszel jak byl tak jest i niestety nie chce odejsc.
  Jeszcze raz dziekuje za rady.
  Halina D

 • Monika

  Dzień dobry,Cierpię na refluks żółciowy przy dodatkowym braku pęcherzyka żółciowego. Mam prezpisane leki typu contrloc 40 i gasprid,ale one niewiele pomgają, dodtakowo dodam, że mam ciągły ból gardła. Słyszałam, że istnieje metoda operacyjnego zmniejszenia żołądka i połączenia go bezpośrednio z jelitami, Chciałabym zapytać co Pan sądzi o tej metodzie

 • @Monika
  Witam serdecznie na naszym blogu!
  Opisaną przez Ciebie metodę leczenia brałbym pod uwagę po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości. Każdy tego typu zabieg wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań, choćby ze względu na narkozę.
  Może warto skonsultować się w tej sprawie z gastroenterologiem?
  Jak wygląda Twoja dieta?

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • ELA

  Miałam wykonanych kilka badań w kierunku refluksu. Proszę mi powiedzieć co oznacza ph 0,9 . Biorę polprazol już 3 lata i zgagi nie mam lecz ciągle gulę w gardle , ból gardła, pochrząkiwania i zaleganie pokarmu w przełyku. Mam 45 lat. Czy pana zdaniem powinnam udać się na fundoplikację.

 • Monika

  Dziękuję za odpowiedź. Moja dieta składa się z pokarmów lekkostrawnych,Nie jem mlecznych produktów. z owoców tylko banany n a tak poza tym to raczej gotowane , Jeśli mogę chciałabym jeszcze zapytać czy przy refluksie żółciowym ( w gastroskopii robionej w szpitalu wyszło mi , że mam żołądek obłożony żołcią, przełyk bez zmian, oddźwiernik kurczy się leniwie. niedomykając się w czasie badania) możliwe jest odczuwanie ciągłego bólu gardła i takiej kuli w gardle, Pytam bo mam też usunięte migdały i nie mogę sobie poradzić z gardłem, które dokucza mi bardziej niż żółądek, Z góry dziękuję za odpowiedź i za powstanie takiego bloga,

 • @Ela
  Witam serdecznie na naszym blogu!
  Mam nadzieję, że chodzi Ci o interpretację wyniku pH-metrii.
  Obniżenie pH <4 w dowolnej pozycji ciała przed podaniem kwasu oraz w dwóch pozycjach po podaniu kwasu potwierdza obecność refluksu żołądkowo - przełykowego.

  Zabieg operacyjny powinien być brany pod uwagę dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości terapeutycznych. Jak u Ciebie z dietą i modyfikacją stylu życia?

  @Monika
  Dziękuję za miłe słowa.
  Refluks żółciowy bardzo rzadko jest na tyle nasilony by dawał objawy ze strony gardła. Jeśli podczas gastroskopii nie stwierdzono uchyłków w przełyku - uczucie kuli w gardle bardzo często jest dolegliwością o podłożu psychicznym(zwłaszcza u kobiet).
  Może warto spróbować parzyć zioła o działaniu uspokajającym?
  Np. Nervosan(3 razy dziennie).

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Ela

  Panie doktorze dietę i modyfikację życia utrzymuję już od 3 lat , dużo o tym czytałam, jednak poprawy nie ma. Cały czas czuję zaleganie pokarmu (tj. cały dzień)w przełyku i to mnie bardzo męczy. Dochodzą jeszcze inne objawy tj. puste odbijania i inne…jestem w 90% zdecydowana na zabieg…Co Pan o tym sądzi? ….. Czy po zabiegu może być gorzej?…

 • Bogdan

  Witam serdecznie.
  Mam 44 lata i 4 miesiące temu zaczęła się moja „przygoda” z:
  uciążliwym, częstym, pustym odbijaniem się, szczególnie rano; bólami w klatce piersiowej; ogólnym osłabieniem organizmu, a także nagłymi skokami ciśnienia. Po wykonaniu szeregu badań stwierdzono wielokrotne przekroczenie normy bakterii h pylori oraz podwyższony cholesterol. Po wybraniu leków mój stan się nie poprawiał. Udałem się na gastroskopie i usg jamy brzusznej, które nic nie wykazały. Po kolejnym zażyciu leków mój stan nadal był zły. Zrobiłem kilkakrotne badania ekg serca, które nic niepokojącego nie wykazało. Od 2 tygodni przyjmuję leki na chorobę refluksową przełyku, które nie dają pożądanych rezultatów. Lekarze, do których chodzę nadal nie są pewni przyczyny moich dolegliwości. Ja również jestem zdezorientowany. Byłem już u kardiologa, gastrologa, internisty, ale ich zalecenia nie przynoszą rezultatów. Sam już nie wiem co zrobić, aby mój stan zdrowia się polepszył.

 • @Ela
  Pani Elu – proszę niech Pani przez tydzień skrupulatnie zapisuje wszystko co zjada i wypija. Następnie proszę niech Pani prześle swój jadłospis na maila – namiary w zakładce „O mnie”.

  35% osób po zabiegach endoskopowego leczenia refluksu nie odczuwa poprawy, a ponadto pojawiają się inne problemy z jelitami.
  Chirurgia to ostateczność.

  @Bogdan
  Witam serdecznie na naszym blogu! Mam podobną prośbę do Pana jak do Pani Eli. Proszę przez tydzień spisywać wszystko co Pan wypija i zjada i posłać mi później zapiski na maila.

  Nie będę dodawał, że zadanie ma pomóc rozwiązać Pana problem – więc radzę podejść do niego możliwie uczciwie.

  Na podstawie tych notatek będę mógł wiele wywnioskować.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Monika

  chciałam jeszcze zapytać jeśli można jak można pomóc sobie przy bardzo wysuszonym gardle, który dokucza mi bardziej niż sam żołądek (zaobserwowałam że jeśli wezmę controloc i venter z żółądkiem jest spokojniej. problemem natomiast jest gardło, które jest tak wysuszone, że aż boli od środka)
  czy można brać leki typu controloc 40 aż 3 razy dziennie czy normą jest 2 razy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich cierpiących oraz pana doktora

 • @Monika
  Proszę niech przez tydzień Pani bardzo skrupulatnie zapisuje wszystko co je i wypija i proszę posłać mi te notatki na maila – namiary w zakładce o mnie.

  Proszę nie brać więcej Controlocu niż raz dziennie rano na czczo 40mg

  Gardło: płukać 3 razy dziennie wodą z oliwą( jedna łyżeczka do herbaty oliwy na szklankę przegotowanej ciepłej wody).

  Proszę pić ponad 2 litry wody dziennie – koniecznie nie gazowanej.

  Wypowiadam wojnę producentom IPP oraz antagonistów H2.
  Wkrótce na blogu pojawią się informacje traktujące na ten temat!

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Monika

  Panie doktorze chciałam jeszcze zapytać dlaczego Pan jest przeciwny braniu IPP jeżeli to jedyny ratunek, W moim przyadku wygląda to tak: że biorę rano controloc 40 i venter, Później za godzinę jem banana. Mniej więcej około 9.00 jem grahamkę z szynką, Następnie około godziny 12,00 kisiel, na obiad jem zazwyczaj gotowane mięso, ziemniaki i buraki. bez zupy. później około godziny 16,00 jem banana. a na kolację kromkę wazy z szynką lub serem, Tak mniej więcej wygląda mój jadłospis, Acha zapomniałam napisać że pomiędzy posiłkami jeżeli mam pusty żołądek wypijam szklankę lnu gotowanego ( 3 x razy dziennie), Z napojów piję rano słabą herbatę i rumianek . w czasie dnia popijam niegazowaną wodę i ewentualnie herbatę, Nie jem słodyczy. unikam także dużej ilości węglowadanów ze względu na to, że jeżeli nie wezmę leków typu gasprid to mam kłopoty z wypróżnianiem, Proszę o poradę, Będę bardzo wdzięczna.
  Co do leków to zauważyłam, że około godziny 12,00 mój żółądek zaczyna wariować i muszę wziąć famogast i kolejny venter i za 6 godzin kolejną dawkę leków. Zauważyłam także, że bez leków nie jestem w stanie się skupić oraz czuję ciągłe zmęczenie, Bardzo proszę o odpowiedź. Do leków dodałam sobie także żywe kultury bakterii,Czy mógłby mi Pan doktor przesłać przykładowy jadłospis, Byłabym bardzo wdzięczna,

 • Ela

  Panie doktorze proszę napisać jak rozpoznać rodzaj refluksu tzn, czy istnieje refluks kwaśny czy żółciowy. I ewentualnie jak leczyć refluks żółciowy, czy fundoplikacja zdaje egzamin przy tego typu refluksie?

 • jaga52

  Od trzech miesięcy biorę Helicid20,teraz lekarz przepisał mi Polprazol 20 ,czy to jest ten sam lek.Ijeszcze jedno pytanie ostatnio przytyłam czy to mogą być skutki uboczne brania Helicydu.Proszę o odpowiedż

 • @Monika
  Pani Moniko IPP z pewnością nie są jedynym ratunkiem – a wręcz śmiem twierdzić ślepą uliczką.

  Proszę uzbroić się w cierpliwość – jestem w trakcie pisania ebooka o refluksie – gdzie wszystko dokładnie wytłumaczę.

  Co do jadłospisu kilka wskazówek na teraz:
  – proszę jeść więcej: kaszy gryczanej, ryżu brązowego, płatków owsianych, więcej warzyw np. marchewki, kalarepy, sałaty, buraków
  – mniej szynki, sera, masła
  – proszę pić dużo wody
  – bardzo dobrze, że pije Pani siemię lniane i sięga po probiotyki

  Proszę zaglądać na bloga – za jakiś czas pojawi się więcej informacji o refluksie.

  @Ela
  Witam serdecznie na naszym blogu! By odpowiedzieć na pytanie jaki jest charakter refluksu można zrobić pHmetrię.

  Podstawą leczenia refluksu dwunastniczo-żołądkowego jest odpowiednia modyfikacja diety.

  Moim zdaniem fundoplikacja jest jedynie leczeniem objawowym
  – w pewnym stopniu znosi objawy choroby.

  @jaga52
  Witam serdecznie na naszym blogu!
  Oba wymienione przez Panią preparaty zawierają tę samą substancję czynną: omeprazol. Działają tak samo.

  IPP bardzo skutecznie znoszą objawy choroby refluksowej(ale nie leczą choroby!!!!). Jeśli wcześniej odczuwała Pani np. pieczenie po posiłku, zrozumiałe jest, że jadła Pani niechętnie.

  Teraz gdy nie ma objawów pewnie częściej i więcej Pani je i prawdopodobnie to jest przyczyną przytycia?
  Jeśli nie mam racji – proszę napisać.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Dziękuję za odpowiedż ,no właśnie o to chodzi że nie jem więcej,wręcz staram się jeść mniej,chyba że popełniam jakieś błędy w tym co jem jakieś błędne koło czy co?

 • Proszę mi jeszcze powiedzieć jak długo mogę przyjmować Helicid

 • Adam

  Co podać synowi 14-letniemu gdy po prawie kazdym posiłku piecze go zgaga boli go brzuch i głowa nie ma apetytu jaką diete zastosować?

 • Kasia

  Witam. Stwierdzono u mnie przełyk Barretta i rozpoznano przepuklinę rozworu przełykowego, od 7 miesięcy biorę leki, ale leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne. Czy są inne metody wyleczenia tej choroby? Zastanawiałam się również nad tym czy lekarz nie powinien zlecić oprócz gastroskopii jakichś innych badań w celu stwierdzenia czy np.zwieracz dobrze działa?
  Pozdrawiam.

 • Agnieszka

  proszę o pomoc bo już nie wytrzymuję tego ciągłego ucisku. w lipcu poczułam ucisk pod żebrami z obu stron, który potem przeniósł się na żoładek i prawą stronę pod żebrami. potem doszło pieczenie w zoładku. wynik gastroskopii – żółc w żoładku, oddziernik drożny, ziejący. hp nie mam. Dostałam venter ale nie pomagał. Wizyta u innego lekarza – controloc 40. Po 2 tygodniach pieczenie przeszło. gdy opakowanie sie skończyło przestałam brać, piję siemię pieczenie mam bardzo żadko, sporadycznie, ale ucisk jest cały czas, czy cos jem czy nie, towarzyszy mi od lipca. Nie wiem czy to jedzenie czy tażółc mnie oblepia. Poza tym USG pokazało 2 polipy (8,2 mm oraz 4,3 mm) w pęcherzyku żółciowym). Lekarze twierdzą że to nie ma nic wspólnego z pęcherzykiem ten ucisk, jeden chce piolipy obserwować, drugi wycinać woreczek, ale boję sie ze po wycieciu reflu się jeszcze pogorszy. Co robić? Czy są jakieś naturalne metody na pozbycie sie tego ucisku, czuję sie jabym chodziła z kamieniem na żoładku. Poza tym jestem okropnie nerwowa i wykończona. Prosze o pomoc
  Agnieszka z Płocka

 • iwona

  Witam,
  Od ponad 4 lat cierpię na refluks. Po pierwszej wizycie u gastrologa i pierwszej gastroskopii wykryto bakterie h pylorii i żółć w żołAdku przepisano mi debridat polprazol. Dolegliwości ustąpiły niestety na krótki czas.Od 3 lat jestem na lekach tylko na niedługi okres je odstawiam W maju bieżącego roku ból bardzo się nasilił pojawiły się wymioty i ból w plecach (tak jakby żołądek promieniował). Ponowna gastroskopia wykryła, że w dwunastnicy dużo żółci i w jeziorku niemal sama żółć. Dostałam nowe tabletki lanzul i ranigast które nic nie pomagały(może przez pierwsze 2 tygodnie brania) a teraz biorę Controloc i fomogast niestety ból żołądka nie ustępuje i doszła do tego kwaśność w buzi i jest mi non stop niedobrze.Nie pale, nie pije a obecnie jestem na diecie:pieczywo żytnie, wędlina drobiowa, jogurty, płatki śniadaniowe, wafle ryżowe, banany warzywa gotowane, zupy ryżowe, mięso gotowane i czasami ciasteczka maślane :)) proszę o pomoc, ta kwasota w buzi jest nie do zniesienia, muszę nadmienić jeszcze że pije dużo herbaty zielonej i dużo jem:))

 • Kasiaak

  Witam serdecznie, jeśli chodzi o mój przewód pokarmowy to żyjemy ze sobą we względnej zgodzie i harmonii:) Internista stwierdził u mnie jakiś czas temu zespół jelita drażliwego, ale potrafię tak komponować dietę, aby minimalizować jego skutki. Mam jednak inny problem – nie wiem, czy to właściwe miejsce na tego typu dolegliwości, ale po przeczytaniu powyższych wypowiedzi mam nadzieje, że tak. Mam taki bardzo przykry nawyk, z którym bezskutecznie walczę – podjadanie przed snem. Są ta praktycznie zawsze słodycze, ewentualnie chipsy czy paluszki (w dzień odżywiam się racjonalnie:)). Nie są to duże ilości, ale przyznam szczerze, że ostatnio nie mam zbyt wiele czasu w trakcie dnia na jedzenie i potrafię bezpośrednio przed położeniem się do łóżka zjeść dość sporo. Dodam, że mam 20 lat i nie mam nadwagi. Od kliku dni mam przykra zgagę (nasila się wieczorami), ból gardła (nieinfekcyjny)i uczucie intensywnej wilgotności w przewodzie pokarmowym. Oprócz tego trochę gorzej mi się oddycha (to też nie infekcja – potwierdzone przez internistę). Czy takie objawy w ciągu dnia mogą być skutkiem obfitego posiłku bezpośrednio przed snem? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Marcin77

  Witam serdecznie.
  Jakis czas temu zaobserwowalem klucia w klatce piersiowej.Poza tym piekly mnie oczy i ciagle bolala glowa i mialem mdlosci.Laryngolog stwierdzil alergie i zalecil cetrizin.Po kilku tygodniach stosowania nic sie nie zmienilo.Teraz mam silne bole w klatce piersiowej zwlaszcza przy schylaniu i lezeniu na boku,mdli mnie po jedzeniu i czuje sie strasznie slaby.Po zatym odczuwa dziwny nieprzyjemny zapach zapach w nosie przy schylaniu.Bylem u lekarza i przepisal omeoprazol.Stosuje go juz od kilku dni ale na razie bez skutku.
  Moje pytanie to czy stosowanie odzywek weglowodanowych z mlekiem moglo spowodowac takie objawy? Obecnie odstawilem wszystko, lacznie z batonikami i kawa.Ze sportu tez musialem na razie zrezygnowac;( ale nadal mdli mnie po jedzniu i mam problemy ze snem.Dodam jeszcze ze mieszkam obecnie w UK a tutaj lekarze nie podchodza zbyt powaznie do sprawy.Co robic? Jakie badania wykonac?

 • Paweł

  Witam

  Juz od roku walczę z refluksem żółci,zauważyłem to ponieważ wybrzuszyło mi sie z prawej strony po klatką (widac do tej pory) zrobiłem sobie gastroskopie i sie potwierdziło,brałem jakies tabletki ale nie pomagały,z tego co odczuwam to silną zgage i cięzar na żoładku,nic poza tym.Znalazłem na stronie http://WWW.ZAWSZEZDROWY.PL preparaty które moga mi pomóc,ale niestety poprawy nie widze tylko mała ulge.W faktach na stronie:

  (http://www.tvn24.pl/28377,1576711.1,0,1,nowa-droga,fakty_wiadomosc.html)

  znalazłem metode NOWĄ DROGĄ zwalczenia refluksi żołądka.
  zwykłe preparaty raczej nie pomogą.
  Czy będe musiał sięgnąć po coś lepszego np(IPP)
  Czekam na odp.

  pozdrawiam

 • KRZYSZTOF

  WITAM.
  Od ok.października 2007r. zaczołem odczuwać ból w krtani-przełyku oraz często powtarzające się chrypki, ponadto pieczenie w krtani i bóle w klatce piersiowej (w 2002r.klinicznie zdiagnozowano u mnie sarkoidoze płóc-nie leczona w obserwacji).
  Wymienionym objawą towarzyszyły częste zgagi.Początkowo ignorowałem te obiawy.W lutym 2008r.dodatkowo do tych objawów zaczołem odczuwać
  ucisk w krtani jakby obecność ciała obcego.Udałem się do lekarza,który skierował mnie na gastroskopie.Badanie to stwierdziło helikobakter oraz niedomogę wpustu,zapalenie błony śluzowej żołądka i XII-cy.
  Na początku zalecono mi leczenie helikobakter antybiotykami.Następnie po udaniu się do innego lekarz na podstawie wyników stwierdził on u mnie refluks przełykowo żołądkowy z zalecił przyjmowanie Ortanol 20mg.
  w dawkach jedna rano i druga kapsułka wieczorem.Lekarstwo to biorę od 5 miesięcy i nie czuję poprawy.Nadal mam ucisk w krtani-przełyku oraz doszedł świst podczas wydechu powietrza.Ponadto po wykonaniu TK klatki piersiowej stwierdzono u mnie powiększenie węzłów okołoprzełykowych w tylnymśródpiersiu(badanie kontrolne TK w związku z obserwacją sarkoidozy płóc).Chciałbym jeszcze dodać że od wielu lat przyjmuję laki nadciśnieniowe:Lacipil 4mg. Lokren.Inhibace 5mg.(codziennie) oraz
  Atacand 8mg. i Impres Long 1,5mg.(przy skokach ciśnienia).
  Często mam uczucie podczas oddychabia „braku powietrza” lub jej małej ilości,najgorsz jest to uczucie obecności w przełyku”ciała obcego”.
  Czy powinienen zrobić jakieś dodatkowe badania lub zmienić leczenie.Raz odstawiłem na 3 dni Ortanol to miałem silną zgagę w przełuku i w okolicy mostka.Co dalej robić?

  Krzysztof.

 • mateo

  Witam!
  Mam obecnie 31 lat moje objawy teraz jak sobie przypominam zaczęły się gdzieś na studiach. Poważne objawy jednak i rozpoznanie pojawiło się jakieś 4 lata temu. Wylądowałem u gastrologa ponieważ miałem bóle żołądka, zgagę, ból w klatce piersiowej, chrypkę, gulę w gardle. Miałem wykonaną gastroskopię i wyszło że mam przepuklinę przełyku i refluks z zapaleniem stopnia C w skali L.A. Przez 2 lata brałem Controloc 40 oraz gasprid. Z czasem tylko controloc 20. Po około 2 latach miałem wykonaną znowu gastroskopię w czasie której wyszło, że zapalenia już nie mam. Były także pobierane wycinki czy nie ma tam zmian. Wyszło że jest ok. Potem przez około 2 lata było ok. Tzn normalnie jadłem, controloc brałem tylko sporadycznie gdy pojawiła się zgaga. Wszystko wydawało się ok. Teraz gdzieś od września niestety wszystko wróciło. Tzn pojawiła się zgaga i ból w klatce piersiowej taki promieniujący do pleców, czasem nawet do barków i karku. Zacząłem brać znowu controloc najpierw 20 a jak to nic nie dawało to 40. Konsultowałem się (telefonicznie) z gastrologiem do którego chodziłem i powiedział abym jakiś czas zażywał controloc, na pytanie czy nie warto by tam zajrzeć odpowiedział mi że wg niego na razie nie ma takiej potrzeby chyba że objawy były by coraz gorsze. No i sam nie wiem, niby odkąd biorę controloc nie mam zgagi, chrypki itp. Ale wciąż jest ten nieprzyjemny smak w ustach rano a najbardziej martwi mnie ten ból w klatce piersiowej promieniujący do pleców, czasem aż prawie do prawego przedramienia. Czy Pan doktor może mi podpowiedzieć co mam robić? Powinienem jeszcze poczekać czy też iść już do lekarza, czym może być spowodowany ten objaw, przecież biorę leki i zgagi nie miałem od nie pamiętam kiedy. W dodatku jeszcze pojawiają się czarne myśli że tam w końcu zrobi się coś bardzo nie dobrego!!!!! Jak mam do tego podejść? Czy upierać się przy gastroskopii czy po prostu brać na razie leki i poczekać? Rozpisałem się trochę ale mam nadzieję że mimo wszystko jest to do przebrnięcia. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 • mateo

  Witam ponownie!

  Czy w moim wieku, przy tyle trwającej chorobie, sposobie leczenia i objawach powinienem się obawiać najgorszego?

  Jeszcze raz dziękuję

 • @jaga52
  Wielce możliwe, że Twoja dieta jest kwasotwórcza.
  Im krócej Helicid albo inny IPP tym lepiej.

  @Niedzwiedz
  Faktycznie bóle ucha lub uszkodzenia płytki mogą się zdarzać.
  Nie mogę zgodzić się z Twoją omeprazolową zasadą, nie wiem skąd uzyskałeś tego typu informacje. Bez komentarza.
  Więcej o refluksie napiszę wkrótce.

  @Adam
  Witam serdecznie na naszym blogu!
  Należy unikać produktów kwasotwórczych – bardzo nasilają refluks i podawać produkty zasadotwórcze np. owoce(jabłka), warzywa(buraki), kasze, zboża. Między posiłkami herbaty ziołowe np. rumianek albo lipa. Można znaleźć w sieci wiele ciekawych pozycji o równowadze kwasowo-zasadowej i jej zastosowaniu w diecie.

  @Kasia
  Przełyk Baretta to stan, który wymaga dużo uwagi zarówno ze strony Pacjenta jak i lekarza. Stop papierosy, stop alkohol, stop słodycze.
  Więcej warzyw, więcej owoców, produktów zasadotwórczych.
  Poza resekcją chirurgiczną nie słyszałem o innej metodzie „leczącej”. Należy zrobić wszystko by proces nie postępował – styl życia!

  @Agnieszka
  Odpowiedziałem na Twoje zapytanie w Zapytaj mnie

  @iwona
  Jedz mniej słodkich rzeczy. Więcej warzyw, owoców, pieczywa z mąki pełnoziarnistej, brązowy ryż. Pij dużo płynów między posiłkami np. sok z kapusty, albo sok z buraków.

  @Kasiaak
  Bardzo dobrze kombinujesz. To przez niewłaściwy posiłek. 3h przed snem nic nie jedz, a nie będzie dolegliwości.

  @marcin77
  Odżywki(nazywam to świństwo pyłami)zapychają jelita. Jelita stają się niewrażliwe, cokolwiek później się je źle się wchłania.
  Zrezygnuj z odżywek. Zrób sobie kilka dni owocowo-warzywnych.
  Jedz w te dni same owoce i warzywa, ewentualnie jakiś jogurt i dużo płynów. Twoje jelita odżyją – będziesz czuł się dużo lepiej.
  Myślę, że warto zrobić RTG przełyku z kontrastem, by wykluczyć przepuklinę, achalazję i kurcz wpustu.
  Ślę pozdrowienia na wyspy!

  @Paweł
  Dzięki za przydatnego linka. Zainteresuj się dietą. Unikaj pokarmów kwasotwórczych i żołciotwórczych. Na „cudowne lekarstwa” nie ma co liczyć.

  @Krzysztof
  Kontrola sarkoidozy – może warto wybrać się na wizytę do pulmonologa? Modyfikacja stylu życia, dieta!

  @Mateo
  Myśl pozytywnie, to podstawa! Wizualizuj siebie zdrowego. Zainteresuj się równowagą kwasowo – zasadową – sporo książek w necie można znaleźć.
  Jedz więcej owoców, warzyw, ciemnego pieczywa. Między posiłkami przyjmuj duże ilości płynów np. herbaty z lipy lub rumianku.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • piotr_pw1

  witam
  ja mam takze male pytanko, mianowicie mam 31 lat i mam problemy ze zgaga jakies moze 3 lata to takie gdzie biore tabletki bo wczensiej to bylo sporadyczne, ale ostanio sie nasililo. Mianowicie mialem gastroskopie i pani doktor pobrala wycinek i stwierdzila ze mam bakterie hypori….. cos tam poniewaz nie pamietam daleszej nazwy tego leku, mialem przepisane leki i zostalem pocieszony ze mi zgaga minie, bralem te leki to byl antybiotyk z innym lekiem i jeszcze rano byl 3 inny w kazdym razie 2 byly ochronne antybiotyk i lek wspomagajacy, to sa nazyw lekow : ostatni jakies 3 tyg temu bralem ranigast 150mg plus Nolpaza 40mg, jakies 3 mies temu farmogast i controloc 40mg, i jakis czes wczeniej jakies 6 mies lub wiecej juz nie pamietam byly to inne leki takze nie pamietam nazwy ale to byly te antybiotyki, takze Pani doktor nie wykryla zadnych zmian w zalatku po gastroskopii powiedziala ze jest ogolnie podrazniona sluzowka i jest czerwona dlatego w sumie pozniej w tescie wyszlo ze mam ta bakterie. Ucieszony ze antybiotyki mnie wylecza zaczolem brac leki, bralem je jakis 1,5 mis mialem pozniej taksamo jakies 1,5 wolnego nic mnie nie palilo wszytko bylo ok,tylko czasami mialem uczucie jakby niestrawnosci ale pomyslalem ze tak moze byc az tu przyszed pewien dzien i zgaga wrocila ostrym paleniem, a pozniej az do dzisiaj umawiam sie z pania doktor i ona tylko zmienia nazwy lekow ktore mi pomagaja na jakis miesiac po odstawieniu, a zgaga zawsze powraca, mam wiec pytanie co to moze byc? jak ja wyleczyc?, czy jestem skazany na przyjmowanie lekow przes dluzszy czas? moze musze isc na operacje zrobienia tej zastawki? no ale skoro pani doktor powiedziala ze wszytko w moim zaladku jest ok to moze ja w dalszym ciagu mam ta bakterie, w sumie mam ta hrypke i suchy kaszel i problem z waga, jest tak ze jak biore leki to trace jakies 6 kilo tak bylo ostatnim razem jak tylko odstawie leki spowrotem je lapie, papierosow juz nie pale 3 i pol roku wogole ani sztuki, z jedzeniem jest tak ze 4 pojedyncze kanapki na sniadanie, pozniej jogurt na drugie sniadanie godz 13-14 i obiad okolo 18, klade sie spac okolo 22-23, staram sie dbac o siebie lykam witaminy i ect, waze w tej chwili 112 kg przy 187cm wzrostu, tak jak mowiem jak biore leki to wage trace a jak przestaje to lapie wage spowrotem. Moze musze isc do innego lekarza skonfrontowac moje dolegliwosci, i tak chcialbym wrocic do nrmalnosci – acha zapomnialem powiedziec o tych pustych odbiciach i czasami o gazach czadami dokuczaja mi one w nocy (gazy) bywala ze mialem je prawie cala noc taksamo jak z odbijaniem sie czasami jak cos zjem to potrafi sie w ciagu godziny odbijac nie wiem ile juz razy, taksamo jak z kalem, naprzyklad jest tak ze jak biore leki to wyproznianie jest w sumie normlane co rano po snie okolo godz 7.30 – 7.45 a jak przestaje brac leki to jest w sumie ten sam czas i to tak w sumie „na sile” i prawie nic mimo ze dzien wczesniej duzo zjadlem, co pozniej pokazuje mi sie wszytko na wadze. Brdzo prosilbym o jakas porade a widze ze Pan jest specjalista w dziedzinie tak wiec goraca prosba o jakas sugestie co mam teraz robic, dziekuje z gory i pozdrawiam.

 • piotr_pw1

  to raz jeszcze ja, mianowicie jak zgaga mi sie pojawila jakies 3 lata tem taka bardziej dokuczliwa i gdy poszedlem do gastrologa i gdy zaczoelm brac leki to w prawym boku jak sie koncza zebra to mam wrazenie tzn zroblilo mi sie pod skora jakies powiekszenie ktorego prawie nie widac ale mam wrazenie ze mnie cos tam uciska w sumie bylem pozniej na tej gastroskopii i u lekaza to powiedzial mi ze on nic nie widzi nic w zaladku i nic tak golym okiem ale ja czasami czuje jak mnie cos uciska tzn nie czasami czuje to caly czas w sumie wtedy gdy przestaje brac leki i lapie wage a jak chudne w trakcie brania lekow to mi przechodzi i nie mam uczucia gniecenia w sumie patszylem na interenecie ze w tym miesjcu mam watrobe moze to jest tak ze jak lapie kilogramy to rosnie mi tam sadelko i smalec i moze to mnie tam uwiera moze to przes te kwasy zaladkowe juz sam nie wiem, i jeszcze nawiazujac to mialem te bole pod mostkiem ale to wtedy jak mnie zgaga pali to wlasnie tak pod mostkiem, dziekuje z gory za odpwoedz i porade, pozdrawiam.

 • Pingback: Świąteczny prezent! Bez refluksu. Zgaga stop! Będzie ebook!()

 • mateo

  Witam ponownie!

  Dziękuję za informację ale czy mógłbym się dowiedzieć czy to co się dzieje ostatnio tzn ból w klatce piersiowej oraz pomiędzy łopatkami z promieniowaniem do prawego barku i prawej ręki to jest coś raczej związanego z refluksem czy też raczej szukać innej przyczyny. Controloc biorę ponownie od około 2-3 miesięcy, nie miewam nawet zgagi ani żadnych innych znanych mi wcześniej objawów refluksu. Czy to możliwe że tylko ten objaw występuje i to mimo brania leku przez tyle czasu? Ból ten występował jakieś 2 miesiące temu przez około 2 tygodnie, potem zniknął i znowu teraz jest już od ponad tygodnia. A może gdzie indziej jednak szukać przyczyny? No i niestety cały czas mam czarne myśli że zrobiło się tam coś naprawdę nieciekawego co chyba jest najgorszym powikłaniem refluksu, nawet boję się to na głos wymawiać. Bo skoro objaw jest mimo brania leku? Stąd zreszta moje kolejne pytanie? Czy to możliwe aby coś tam „niedobrego” zrobiło się pomimo leczenia i po takim czasie? Choruję tak jak pisałem od około 5 lat przy czym z tego ostatnie ponad 2 lata były zupełnie bez objawów, nawet nie brałem leków, no może sporadycznie jak pojawiła się zgaga. gastroskopię miałem robioną 2 lata temu po zakończeniu leczenia i wszystko było ok. W dodatku mój wiek 31 lat. Czy możliwe abym miał już takie powikłania których tak się boję? Przepraszam że się tak rozpisuję i tak męczę ale po prostu ogarnął mnie ostatnio jakiś strach, lęk którego nie mogę się pozbyć. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • kasiaholandia

  Witam!Czytam , czytam i widze ,ze nie jestem osamotniona z ta choroba,przykro czytac ile osob sie meczy…
  Ja mialam badania i gastroskopie robiona w Holandii,wykryto Helicobacter pyroli, duza nadkwasnosci i refluks-masakra!
  Zazywam Nexium i nie zauwazam zadnej poprawy,mam tez zafundowac sobie kuracje anybiotykowa,ale nie wiem czy to zrobie,poniewaz rok temu tez mialam taka kuracje i nie pomogla na dlugo.Wiec sie zastanawiam czy te leki pomoga?Czy warto sie faszerowac tymi wszystkimi lekami?
  Pozdrawiam wszystkich i zdrowka zycze!

 • kasiaholandia

  Moze P.Kondrat ma jakis pomysl 😉

 • rio

  Witam, Proszę o komentarz badania PH metrycznego: stwierdzono 79% skurczów propulsywnych, 21% mieszanych i 34% segmntalnych na odprowadzeniach pH ch1-70, ch2-87 (14,7). O czym to świadczy?

 • magdalena

  Witam serdecznie!!! Prosze o pomoc….mam 23 lata i mianowicie parę miesięcy temu wylądowałam w szpitalu gdyż odczuwałam ból w klatce… myślałam ze to nowotwór gdyz jestem hipochondyczką… pobrali mi krew,zrobili przeswietlenie klatki,ekg… okazało sie niby ze to nerwobóle… przeszło na parę dni… po jakiś dwóch tygodniach zaczeło mnie coś dusiĆ czułam jakby ktoŚ złapał mnie za gardło… za parę tygodni doszła do tego przeszkoda w gardle… czułam jabym cos miała i nie mogła tego przełknąĆ,dodatkowo czasem jak staram sie odchrząknąĆ czuje gesta słoną,wydzieline,którą odrazu wypluwam…. stan ten doprowadzil do tego że nie mogę funkcjonowaĆ,gdyż bardzo mi to przeszkadza w normalnym myśleniu… dodatkowo pojawił sie poranny mały kaszel i ból ucha który pojawia się na chwilę raz,dwa razy dziennie no i chrypka…poszlam do lekarza bo wyczytalam ze to może byĆ tarczyca,oczywiście lekarz stwierdził że jemu nie wygląda to na taarczyce a bardziej na nerwowośĆ,ale z łachą wysłał mnie na badanie krwi i usg tarczycy… na usg kobieta która mi je robiła powiedziała że tarczyca jest jakby troszeńke powiększona… oczywiscie z mojej strony padło pytanie czy to rak- odpowiaedz była przecząca…. teraz czekam na wizyte u lekarza który podsumuje mi oba wyniki-krwi i usgi aż się boję…. ale po przeczytaniu Pańskiego artykułu,zaczynam myśleĆ ze to moze byĆ właśnie refluks… Fakt że nie odżywiam się zdrowo fast foody itp -przybrałam ostatnimi czasy pare kilo,pije kawe,pale papierosy i mam niestety stresujacą prace,w dzień jestem senna. dodam że jak kłade sie do łóżka wieczorem to wszystko jest ok,jakby wszystko znikało.
  Proszę o pomoc,gdyz mieszkam w Anglii a tu lekarze leczą wszystko paracetamolem(sama tego doswiadczyłam) i sama muszę wykłócaĆ sie o badania,inne niz paracetamol leki…

 • magdalena

  Witam serdecznie!!! Prosze o pomoc….mam 23 lata i mianowicie parę miesięcy temu wylądowałam w szpitalu gdyż odczuwałam ból w klatce… myślałam ze to nowotwór gdyz jestem hipochondyczką… pobrali mi krew,zrobili przeswietlenie klatki,ekg… okazało sie niby ze to nerwobóle… przeszło na parę dni… po jakiś dwóch tygodniach zaczeło mnie coś dusiĆ czułam jakby ktoŚ złapał mnie za gardło… za parę tygodni doszła do tego przeszkoda w gardle… czułam jabym cos miała i nie mogła tego przełknąĆ,dodatkowo czasem jak staram sie odchrząknąĆ czuje gesta słoną,wydzieline,którą odrazu wypluwam…. stan ten doprowadzil do tego że nie mogę funkcjonowaĆ,gdyż bardzo mi to przeszkadza w normalnym myśleniu… dodatkowo pojawił sie poranny mały kaszel i ból ucha który pojawia się na chwilę raz,dwa razy dziennie no i chrypka…poszlam do lekarza bo wyczytalam ze to może byĆ tarczyca,oczywiście lekarz stwierdził że jemu nie wygląda to na taarczyce a bardziej na nerwowośĆ,ale z łachą wysłał mnie na badanie krwi i usg tarczycy… na usg kobieta która mi je robiła powiedziała że tarczyca jest jakby troszeńke powiększona… oczywiscie z mojej strony padło pytanie czy to rak- odpowiaedz była przecząca…. teraz czekam na wizyte u lekarza który podsumuje mi oba wyniki-krwi i usgi aż się boję…. ale po przeczytaniu Pańskiego artykułu,zaczynam myśleĆ ze to moze byĆ właśnie refluks… Fakt że nie odżywiam się zdrowo fast foody itp -przybrałam ostatnimi czasy pare kilo,pije kawe,pale papierosy i mam niestety stresujacą prace,w dzień jestem senna. dodam że jak kłade sie do łóżka wieczorem to wszystko jest ok,jakby wszystko znikało.
  Proszę o pomoc,gdyz mieszkam w Anglii a tu lekarze leczą wszystko paracetamolem(sama tego doswiadczyłam) i sama muszę wykłócaĆ sie o badania,inne niz paracetamol leki…
  Z góry serdecznie dziekuję.

 • magdalena

  chciałabym dodaĆ,że czasem w gardle mam takie uczucie jakby ktoś wrzucił mi tam tabletke musującą i ze wszystkie podane wyzej objawy znikaja kiedy spozywam posiłki… dodatkowo jestem po gonadektomii obu jajników i przyjmuje hormonalna terapie zastepczą…
  🙂

 • DAMIO

  Witam serdecznie wszystkich.
  Moja przygoda z problemami chyba zoladkowymi bo sam juz nie wiem zaczeła sie w czerwcu tego roku i dostałem Controloc 20 i pomogło do puki bralem i do miesiaca po zarzywaniu lekarstwa ale potem to wracało i juz w sierpniu tego samego roku znowusz Controloc 20 i pomogło ale juz w pazdzierniku Controloc 20 nie pomagał. Udałem sie do lekarza rodzinnego dostałem Controloc 20 1×1,Metroklopramid 3×1, i Famogast zjadlem wtedy chyba 50 tabletek metroklopramidu ,Controloc chyba 2 lub 3 opakowania i polowe Famogastu, dalej udalem sie do Gastrologa ktory kazał wszystkie leki poprzednie odstawic i po gastroskopi stwierdzial ze mam zapalenie przejscia z zoladka do dwunastnicy, i zapisal mi Controloc 20 2×1 ale po trzech dniach brania czulem sie okropnie i udalem sie do lekarza rodzinnego powtornie ktory powiedzial ze to niemozliwe a ja wczesnie odstawilem to i bylo yroche lepiej a rodzinny znowusz poprzednia kuracja prawie tak samo ja zapisal. Zaczelem czytac w internecie o tych wszytstkich lekarstwach i sie bardzo denerwowalem jak w ulotkach było napisane ze przy braniu tych lekarstw obraz kliniczny przy gastroskopi moze byc nie prawidłowy i stwierdzenie moje ze mam raka i wtedy nerwy mi wysiadły. Wezwalem lekarza prywatnie dobrego fachowca zapisal Gasec 2×1 przez 7 dni potem 14×1 przez 2 tygodnie i na uspokojenie. Gasec pomogł mi na 2 tygodnie gdzie nawet zona stwierdziała ze wrociłem do siebie bo jestem wesoły i mam chec zycia a w trzecim znow mdłosci od samego poczatku az do teraz ale nerwy juz o wiele lepiej.W chwili obecnej cały czas mnie mdli teraz pod mostkiem ,gardło mnie cały czas drapie, a ja juz nie mam siły tak funkcjonowac prosze wiec o porade co to moze byc jestem juz bardzo zmeczony tym stanem.
  Pozdrawiam serdecznie

 • piotr_pw1

  ja bardzo prosze o odpowiedz i porade do mojego pytania bo juz sie wrecz nie moge doczekac, dziekuje z gory i pozdrawiam.

 • jaro700

  Witam Pana doktora oraz Wszystkich cierpiących.
  Mam 43 lata. Na refluks choruję chyba od wielu lat.Od ponad roku pojawiło się dziwne nieprzyjemne kołatanie serca.Kardiolog wykluczył wadę serca i postawił na nerwicę.Lekarz ogólny stwierdził że to jednak refluks.Przepisał Lansul i poczułem wielką ulgę,niestety ale tylko w pierwszym tygodniu.Inne leki pomagały też na bardzo krótko.
  Gastroskopia wykazała liczne nadżerki przełyku oraz przepuklinę.
  Gastrolog przepisał Contrtoloc 40 2 razy dziennie.Znowu pomogło na trzy dni.Zaraz po świętach nasiliło się to przykre kołatanie serca.
  Takie jakby dodatkowe silniejsze uderzenie,które powodowało na chwilę trudności z oddechem i ból w klatce piersiowej.Udałem się z tym w środku nocy do lekarza,który w EKG nic nie wykrył.W tym tygodniu we wtorek pojechałem do innego gastrologa który jest również kardiologiem.
  Podczas USG stwierdził dodatkowo dużo powietrza w żołądku i jelitach,oraz silną nerwicę.Do controlocu dołożył venter 3×1,debriat 3×1,sotaHEXAL 1×1, oraz sól Ehlenmayera 3x dzinnie.
  Czy mógłby pan doktor wyrazić swoją opinię na temat tych leków i jak długo można je przyjmować.
  Czy refluks może powodować takie kołatanie serca,czy może powoduje jakieś skurcze np. płuc,które ja odbieram jako dziwne uderzenia serca.
  Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia w Nowym Roku

 • Lidia

  Dobry wieczór>witam pana doktora i wszystkich.
  Mam bardzo duży problem z synem ma 11 lat.Jest po operacji choroby Hirschprunga w 2007 roku .Ma również astmę oskrzelową .od roku ma chrypę i bardzo częsty kaszel częściej nam choruje .Jeżdzimy do alergologa laryngologa i dopiero badania u foniatry potwierdziły ze może to być refruks.Wykonaliśmy Gastroskopie i pobrano biopat z przełyku rozpoznanie OESOPHAGITIS II STOPNIA.Jest leczony polprazolem 20 1 raz dziennie od marca 2008 roku z przerwami jak niebierze to znów dochodzi chrypa i kaszel .musi być podawany antybiotyk .Wykonaliśmy również phmetrie badanie w zakresie normy .niewiemy co mamy robić .Dziecko jest na diecie przybiera na wadze .niemożemy stosować diet odchudzających .Prosze nam poradzić bo my już mamy dość .jest bardzo nerwowy .Prosze nam podać może do kogo mamy się udać i jakie badania wykonywać.

 • daisy87

  Witam wszystkich!

  Opisze w skroce moja przygode z refluksem ktora trwa do dzis. 5 lat temu wykryto u mnie zapalenie blony sluzowej zoladka, kuracja Gaseciem i pieczenie bylo mniejsze jednak choroba pastepowala, caly czas mialam nowe objawy, w ciagu tego czasu przeszlam juz 8 gastroskopii i kazda wykazuje refluks zolciowy oraz zapalenie zoladka, hp nie mam. na dzien dzisiejszy sytuacja wyglada fatalnie, musialam przerwac studia bo nie mam sily na nic. Mam ciagle mdlosci, ktore nie pozwalaja mi jesc, czesto dochodzi do wymiotow zolcia i wtedy jest mi elpiej ale tylko na jakis czas na kilka godzin, nie mam ciaglego pieczenia jednak pojawiaja sie silne ataki tak 3 razy w tyg i wtedy zaden omeprazol nie pomaga jedynie nospa przynosi ulge ale tez niezawsze, ejstem juz bardzo zmeczona czesto laduje na pogotowiu gdzie dostaje kroplowki z elektrolitami gdyz mam ich za malo w organizmie… Po pobycie w szpitalu dostalam serie lekow tj. Gasec, Cholestil, Cholamid, Sulpiryd, Ulgamax, Tribux, Venter staram sie barc je regularnie jednak nie przynosi to zadnego efektu! Najgorszy problem w tym ze nie moge nic jesc,bo moj zoladek juz nic nie trawi! jem tylko bulki z poledwica i tak od kilku meisiecy :/.
  Mam zwiazkuz tym kilka pytan do Pana Doktora… Czy mozliwe ze IPP wplynely na zanik mojego apetytu i powoduja te mdlosci? Biore juz od 5 lat z tym ze co jakis czas je zmieniam Gasec,Losec,Nexium,Ortanol,Controloc,Helicid…
  Oraz wazne pytanie czy fundoplikacja moglaby mi pomoc??? lekarze nie chca mnie skierowac na operacje i upieraja sie na leczenie farmakologiczne.Bede wdzieczna za odp. Karina 20 lat.

 • Halina D

  W tym nowym roku chcialabym przedewszystkim zyczyc wszystkim chorym duzo zdrowia i poprawy stanu w jakim sie obecnie znajduja. Pisalam kilka miesiecy temu o swoich problemach z kaszlem, bolem w gardle i nie przyjemna flegma polaczona ze slina. Przez te kilka miesiecy odwiedzilam paru lekarzy jak i rowniez mialam kilka testow, mianowicie bylam u alergologa, ktory zrobil mi badania ktore wykazaly ze nie mam zadnych uczulen ani astmy. Nastepnie udalam sie do radiologa bo doktor rodzinny mnie tam wyslal z moim przeswietleniem pluc ktore wykazaly ze nie zadnych problemow. Nastepnie zostalam skierowana do laryngologa ktory zrobil mi gastroskopie nosa i gardla no i oczywiscie wszystko jest OK. A moje dolegliwosci nie zmienily sie. Ten sam laryngolog wyslal mnie na gastroskopie przelyku. Oczywiscie biore Nexium 2X dziennie. Czas mijal i nagle moje dolegliwosci ustapily doslownie nic mi nie dolegalo przez jeden miesiac. Miedzy czasie zmienilam dawke Nexium na 1X dziennie. Moja gastroskopia zostala przeprowadzona 11 Grudnia w tym czasie nadal nic mi nie dolegalo. Wynik gastroskopi byl normalny tzn. nie mam zadnych polipow ani zmian rakowych ale Nexium musze nadal brac takie bylo zalecenia lekarza. Po 2 tygodniach od gastroskopni nagle powrocily wszystkie moje dawne problemy. Meczacy kaszel, drapanie w gardle a potem ta wstretna slina powiazana z flegma, w nocy znou budze sie od silnego kaszlu . Sama postanowilam zwiekszyc sobie dawke Nexium do 2X dziennie ale jak narazie to nic mi nie pomaga. Dzisiaj ide do alergologa ponownie bo tak mi wypada wlasnie wizyta u niego i bede prosila o zrobienie moze jakis dodatkowych testow na alergie. Laryngolog sugerowal wlasnie dodatkowe testy. Jestem dobrej mysli jak narazie.Panie doktorze moze jest cos co by mi pan jeszcze polecil z lekarstw bo juz sama nie wiem czy ten Nexium jest wlasciwym medykamentem. Z gory dziekuje za pana serdeczne rady dla wszystkich chorych. Bardzo wspolczuje wszystkim cierpiacym. Pozdrawiam wszystkich.

 • Lidia

  Witam jeszcze raz mam pytanie do Niedżwiedzia nie wiem kim jest ale czy dawka 60 mg na dobę to nie dużo dla dziecka już lekarze zastanawiali się czy 20 to niedużo a tu 60 .

 • Moi Drodzy!

  Proszę Was bardzo o wybaczenie i zrozumienie.
  Nie jestem na chwilę obecną w stanie odpowiadać na Wasze pytania dotyczące choroby refluksowej – są one zbyt szczegółowe i jest ich zbyt dużo – przerosło mnie to.

  ***
  Najnowsza aktualizacja wiedzy 14.03.2009 !
  Tutaj dowiesz się dużo więcej o refluksie.
  Jest już dostępny ebook autora tekstu powyżej.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

 • Stella Bozena Wojciechowska Sz

  Bardzo dużo dowiedziałam się o tej „męczącej” chorobie.Bardzo dokładnie i przejrzyście opisany problem. Rozjaśniło mi się w głowie !!!Rzeczywiście początkowym i jedynym objawem była dokuczliwa gula w gardle! Zalecono mi wykonanie wymazu z gardła następnie inhalacje,później lekarz zasugerował,że to może przez stres..Po zapoznaniu się z zamieszczonymi objawami przypomniało mi się,że dwa miesiące wcześniej miałam zaczerwienione gardło i ból ucha i lekarz stwierdził,że to infekcja górnych dróg i zapisał antybiotyk!!Ból ucha ustał ale gula pozostała.Po ok. miesiącu doszła zgaga i pobolewania w nadbrzuszu.Wybieram się powtórnie do lekarza ,który jest już zniecierpliwiony moimi cotygodniowymi wizytami ale trudno zasugeruję doktorowi ja,bardzo delikatnie ,mój problem.Dzięki wielkie Doktorze